Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 sierpnia 2011

AFHOL AFH NC Debiut spółki na NC.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BGE BGE NC Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ERNE ERN NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
GREENECO GET GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
INTELIWIS ITL NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. upoważnienia do nabywania akcji własnych, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych oraz dokonania zmian w kapitałach własnych oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
TRAVELPL TVL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
TUEUROPA ERP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
YURECO YCO NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.