Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 lutego 2017

MERCATOR MRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 145.700 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FACHOWCY FAV NC NWZA ws. powołania członka RN, zmian w statucie, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej, powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej oraz zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.
GLOBALTR GTR NC NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
ISIAG ISG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
MERLINGRP MRG NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej.
UNICREDIT UCG GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji nowej emisji.
BNP Paribas BNP.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
General Motors GM.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.