Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 sierpnia 2012

LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ARCTIC ATC GPW Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
BANKBPH BPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EASTSIDE ESC NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EKOPOL EGH NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
INC INC GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 19 z 19 maja 2010 oraz zmian w składzie RN.
MBWS MBW GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki.
NEWWORLDN NWN GPW NWZA ws. powołania dyrektora.
NICOGAMES NGS NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2011, scalenia akcji, zmian w składzie RN.
PHARMENA PHR GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 16 i 17 ZWZ z 14 maja 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i serii D z zachowaniem prawa poboru i in.
POSITIVE POS NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RADPOL RDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SYNERGA SNG NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ULMA ULM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,66 zł na akcję.
Dell DELL.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.