Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 marca 2011

AKCEPTFIN AFC NC Debiut spółki na NC.
CERABUD CER NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ENAP ENP GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
FUTURIS FUT NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IMPEL IPL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zamianę nieuprzywilejowanych akcji imiennych trzeciej emisji (seria C) na akcje na okaziciela trzeciej emisji (seria C).
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B objętych przez Prokom Investments SA w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych.
POLJADLO PLJ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A3 i C.
RADPOL RDL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.