Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 października 2013

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
11BIT 11B GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na powołanie dwóch innych spółek kapitałowych.
BALTICINV BCI NC NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L, z wyłączeniem prawa poboru.
EKOBOX EBX NC Pierwszy dzień notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MENNICA MNC GPW NWZA ws. rozporządzenia prawami do nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
MLPGROUP MLG GPW Debiut spółki na GPW.
MPLVERBUM VER NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2013 roku.
PROMISE PRO NC NWZA ws. zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G, zmiany statutu, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
RADPOL RDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SKYLINE SKL GPW NWZA ws. wyboru członka RN.
WIDOKEN WDK NC NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Merck & Co. MRK.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.