Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 maja 2019

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EUROCASH EUR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APSENERGY APE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BIOPLANET BIP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BUWOG BWO GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z przekształceniem spółki Buwog AG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Buwog Group GmbH.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
I3D I3D NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IFSA IFR GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
INTERNITY INT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LENA LEN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OPTEAM OPM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PARCELTEC PTE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
PCM PCM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
POLNORD PND GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
PREFAGRP PFG NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
READGENE RDG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RESBUD RES GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
S4E S4E NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TREX TRX NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.