Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 9 października 2013

PKPCARGO PKP GPW Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
BNPPL GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru i zmiany statutu.
Meridian Properties GPW Początek przyjmowania zapisów na akcję.
Meridian Properties GPW Odwołanie oferty publicznej z powodu niekorzystnej sytuacji rynkowej.
MWTRADE MWT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
PEIXIN PEX GPW Debiut spółki na GPW.
QUANTUM QNT GPW NWZA ws. zaksięgowania środków na kapitale zapasowym i podziału zysku za lata 1997-2011.
Costco Wholesale COST.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.