Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 maja 2014

EUROCASH EUR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
PKPCARGO PKP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,07 zł na akcję.
SANPL SPL GPW Wypłata dywidendy 10,70 zł na akcję.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BLUMERANG BLU NC Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
BNPPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.026.539 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
DOMLEK DLK NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EKOBOX EBX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ENERGOINS ENI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ESKIMOS ESK NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FARM51 F51 NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MEDCAMP MDP NC Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
METROPOLIS MRS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MODE MOE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ORGANIC ORG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PEIXIN PEX GPW Wypłata dywidendy 0,12 euro na akcję.
RICHTER RMS NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TELIANI TLV NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ZWG ZWG NC Publikacja raportu za 2013 rok.