Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 marca 2019

PKPCARGO PKP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BSCDRUK BSC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za 2018 rok.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za 2018 rok.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za 2018 rok.
FIGENE FIG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GINOROSSI GRI GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za 2018 rok.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja raportu za 2018 rok.
GWARANT GWR NC Publikacja raportu za 2018 rok.
HYPERION HYP GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
IMAGIS IMG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KLON KLN NC Publikacja raportu za 2018 rok.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MERA MER NC Publikacja raportu za 2018 rok.
MERLINGRP MRG NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.500.000 akcji serii F oraz 6.320.860 akcji serii G.
MODECOM MOD NC NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za 2018 rok.
NESTMEDIC NST NC Publikacja raportu za 2018 rok.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za 2018 rok.
PURE PUR GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za 2018 rok.
VANTAGE VTG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VANTAGE VTG GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN na dalszą część kadencji przypadającą na lata 2019 – 2021 oraz powołania członka RN.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.