Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 lipca 2015

MERCATOR MRC GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. zmiany statutu.
CALATRAVA CTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
ESOTIQ EAH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
HFTGROUP HFT NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IDH IDH NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych, dalszego istnienia spółki.
INFRA IFA NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KLON KLN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
LIVECHAT LVC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014-15.
NOVITA NVT GPW Wypłata dywidendy 2,95 zł na akcję.
PROJPRZEM PJP GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J.
SPAC1 SP1 NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty oraz obniżenia kapitału zakładowego, w celu pokrycia straty z lat ubiegłych.
VAKOMTEK VKT NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.