Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 października 2013

PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PKPCARGO PKP GPW Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
AFHOL AFH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
AIGAMES ALG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GROCLIN GCN GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymałę.
KETY KTY GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LSTECHHOM LSH NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
POLAQUA PQA GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Dragados S.A., po cenie 3,92 zł za akcję.
PROXYAD PXY NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2012.
SLR SLR NC NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AT&T T.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.