Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 sierpnia 2021

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.