Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 grudnia 2014

PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ABPL ABE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
APLITT API GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację Programu skupu akcji własnych.
BIOMAX BIM NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
LSISOFT LSI GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i zarządu oraz zmiany statutu.
OTLOG OTS GPW NWZA ws. zmiany uchwał nr 5 z dnia 14.11.2012 r. w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 2 z dnia 8.07.2013 r. oraz uchwały nr 6 z dnia 14.11.2012 r. w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 3 z dnia 8.07.2013 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PFMEDICAL PFM NC Pierwszy dzień notowań na NC 183.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PROGRES PRG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zniesienia dematerializacji akcji, zmiany nazwy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SCOPAK SCO GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SEAMASTER SMA NC NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 9 WZA z dnia 08.01.2014 r., scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SFERANET SFN NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
STOPKLA STK NC NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.
WIKANA WIK GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.