Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 października 2013

PKPCARGO PKP GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 43.338.000 akcji serii A i 15 akcji serii B.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DREWEX DRE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 971.098 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FABRFORMY FFO NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KME KME NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MERCATOR MRC GPW Początek budowy księgi popytu.
MOMO MOM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PROCHNIK PRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.248.045 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
PROMISE PRO NC NWZA ws. zmiany statutu związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Facebook FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Kraft Foods Group KRFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.