Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 maja 2021

PKPCARGO PKP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
4MOBILITY 4MB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
AZTEC AZC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za 2020 rok.
CFI CFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
CFSA CFS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
COMARCH CMR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
CPGROUP CPG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za 2020 rok.
GHYDROGEN GHY NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2020r.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2021 w wysokości 0,07 zł na akcję.
IMPEL IPL GPW NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), z którym zawarta zostanie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki oraz zmiany statutu.
INSTALKRK INK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
JWCONSTR JWC GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
LENTEX LTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MADKOM MAD NC Publikacja raportu za 2020 rok.
MUZA MZA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
NEWAG NWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ORZLOPONY ORL NC Publikacja raportu za 2020 rok.
PLATIGE PLI NC ZWZA ws. m. in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
RAFAKO RFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
RAFAMET RAF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
TELGAM TLG NC Publikacja raportu za 2020 rok.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
WASKO WAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za 2020 rok.