Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 maja 2014

CYFRPLSAT CPS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
PKPCARGO PKP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,07 zł na akcję.
APS APS NC Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
BLUMERANG BLU NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CODEMEDIA COD NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
DEKTRA DKR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ENERGA ENG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GRJAGUAR GJA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
JHMDEV JHM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAGNIFICO MGF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NOTORIA NTS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POLTRONIC PTN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
TWIGONET TWI NC Publikacja raportu za 2013 rok.
VCP VCP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ZREMB ZRE GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE przed sesją Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
Vodafone VOD.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.