Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 maja 2014

MILLENNIUM MIL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ABSINVEST AIN NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
APS APS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ATM ATM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o.
BNPPL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii O od inwestorów instytucjonalnych.
COPERNIC CRS NC Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
MAXIMUS MAX NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MBANK MBK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 17,00 zł na akcję.
MBFGROUP MBF NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NFIEMF EMF GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ODLEWNIE ODL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PHN PHN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,16 zł na akcję.
PROLOG PRL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
SATIS STS GPW NWZA ws. połączenia ze spółką AdvFinance Spółka z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
SYNTHOS SNS GPW Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
ZPUE PUE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.