Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 2 maja 2018

ECHO ECH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LOKUM LKD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NANOTEL NAN NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
PLAY PLY GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,57 zł na akcję.
SANTANDER SAN GPW Wypłata dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.