Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 maja 2015

INGBSK ING GPW Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
AEDES AED NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BSCDRUK BSC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
JWWINVEST JWW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2 i C, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
MBFGROUP MBF NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDICOBIO MDB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych przez spółkę.
NEWAG NWG GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 r.
TOPMEDICA TPM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VRG VRG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 859.366 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Sprint Corporation S.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.