Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 27 lutego 2018

PEKAO PEO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PZU PZU GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
4FUNMEDIA 4FM GPW NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.
ALTA AAT GPW NWZA ws. powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.
APATOR APT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MBFGROUP MBF NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 30 maja 2017, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 sierpnia 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
NOVATURAS NTU GPW Początek przyjmowania zapisów po cenie maksymalnej wśród inwestorów indywidualnych.
PLAY PLY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TOYA TOA GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia akcji, zmiany statutu, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za 2017 rok.