Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 5 maja 2016

ALIOR ALR GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu i in.
BUDIMEX BDX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,14 zł na akcję.
INGBSK ING GPW Wypłata dywidendy 4,30 zł na akcję.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ALTUS ALI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BETACOM BCM GPW NWZA ws. zmian statutu, ustalenia wynagrodzenia członków komitetów wewnętrznych powołanych przez RN, zmiany w składzie RN oraz ustalenia kadencji powołanych członków RN.
CFSA CFS NC NWZA ws. wyboru członków RN na nową kadencję.
DEVELIA DVL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IBSM IBS GPW ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
IDEABANK IDA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IDMSA IDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MAGELLAN MAG GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o. na 66,15 zł za sztukę.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MED MED NC NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz zmiany statutu.
MERCATOR MRC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu.
MIDAS MDS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
NEUCA NEU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
OZECAPITAL OZE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
TIM TIM GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TROPHYRES TPR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
UNICREDIT UCG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.640.366 akcji zwykłych.
WITTCHEN WTN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
Alibaba BABA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za 2015 rok.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Repsol REP.ES Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.