Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 1 sierpnia 2016

ACARTUS ACA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
AMREST EAT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 215 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V.
BANKBPH BPH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,19 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Alior Bank S.A.
BIOMAXIMA BMX NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BLUETAX BTG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
CEZ CEZ GPW Wypłata dywidendy 40 CZK na akcję.
EDINVEST EDI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
FERRO FRO GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
FINVENTUR FIV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015.
KOFOL KOF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
M4B M4B NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
MBFGROUP MBF NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.587.231 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ONICO ONC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
PROMISE PRO NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
SANTANDER SAN GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,055 euro na akcję.
SELENAFM SEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
SOFTBLUE SBE NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.