Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 sierpnia 2018

CREEPYJAR CRJ GPW Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 295.412 akcji serii A, 82.234 akcji serii B, 32.354 akcji serii C.
DATAWALK DAT GPW NWZA ws.zmiany składu RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.
ECNOLOGY ECN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
FASING FSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
GAMEDUST GDC NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MANGATA MGT GPW Wypłata dywidendy 9 zł na akcję.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
PHOTON PEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
POLMED POM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
RELPOL RLP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.