Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 1 czerwca 2018

ACREBIT ACR NC Publikacja raportu za 2017 rok.
APOLLO APC NC Publikacja raportu za 2017 rok.
APS APS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BERGHOLDI BRH NC Publikacja raportu za 2017 rok.
BLOOBER BLO NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CDRL CDL GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
DORADCY24 D24 NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EKOBOX EBX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
FACHOWCY FAV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FOTOVOLT FVE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja raportu za 2017 rok.
INTELIWIS ITL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MBFGROUP MBF NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
MEGASONIC MGA NC Publikacja raportu za 2017 rok.
MENNICASK MNS NC Publikacja raportu za 2017 rok.
MERA MER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MGAMES MGS NC Publikacja raportu za 2017 rok.
OPTIZENLB OPT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PFMEDICAL PFM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRESTO PST NC Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SFD SFD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SPAC1 SP1 NC Publikacja raportu za 2017 rok.
SPARKVC SPK NC Publikacja raportu za 2017 rok.
TECHINVGR TIG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TELESTR TLS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TERMO2PWR T2P NC Publikacja raportu za 2017 rok.