Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 kwietnia 2014

SANPL SPL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
BALTICINV BCI NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BRAS BSA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
FEERUM FEE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany wynagrodzenia członkowi RN.
IBSM IBS GPW Scalenie akcji w stosunku 50:1.
MBFGROUP MBF NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ORZLOPONY ORL NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz podziału zysku za rok 2013, przedłużenia skupu akcji własnych, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
PCM PCM GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela: 600.000 akcji serii A, 138.000 akcji serii B, 4.261.750 akcji serii C, 3.000.000 akcji serii D oraz 3.909.090 akcji serii E.
PLASTPACK PPC NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
S4E S4E NC Publikacja raportu za 2013 rok.
Alphabet (Google) GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.