Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 3 lutego 2015

SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
2CPARTNER 2CP NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
MAKOLAB MLB NC NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy.
MAKORA MRA NC NWZA ws. zmiany siedziby i nazwy spółki, połączenia akcji, emisji akcji serii D, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MBFGROUP MBF NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MINOX MNX NC Pierwszy dzień notowań na NC 184.627.660 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SNTVERSE SVE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
YURECO YCO NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LVMH Moet-Hennessy MC.FR Euronext Publikacja raportu za 2014 rok.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.