Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 4 kwietnia 2014

06MAGNA 06N GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu 2013 rok.
EZO EZO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FITEN FTN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GANT GNT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań RN i zarządu oraz podziału zysku albo pokrycia straty za 2013r, uchylenia uchwały nr 1/2013 WZA z dnia 31.01.2013r, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INTERAOLT IRL GPW WZA
MADKOM MAD NC Pierwszy dzień notowań na NC 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MARSOFT MAR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MBFGROUP MBF NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
NGGAMES NGG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
TALEX TLX GPW Publikacja raportu za 2013 rok.