Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 grudnia 2014

ANALIZY AOL NC NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian w składzie RN.
B3SYSTEM B3S GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
CDRL CDL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 1.999.516 serii B, 50.544 serii C oraz 1.000.000 serii D.
CFSA CFS NC NWZA ws. wyboru członków RN.
DEMOLEN DEM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DUON DUO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.052.670 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
GEOINVENT GEO NC Scalenie akcji w stosunku 50:1.
GKSKAT GKS NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
INFOSCOPE ISC NC NWZA ws. zmiany siedziby spółki, sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz powołania członka RN.
JHMDEV JHM GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
KERNEL KER GPW ZWZA
LOTOS LTS GPW Początek zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii Ł, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii G, dopuszczenia akcji do obrotu na GPW, zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 15.04.2014r., skupu akcji oraz zmiany statutu.
OEX OEX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
PLAZACNTR PLZ GPW Ostatni dzień notowań na GPW 282.326.831 praw poboru akcji zwykłych spółki.
RYVU RVU GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WIELTON WLT GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
Costco Wholesale COST.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.