Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 grudnia 2016

LOTOS LTS GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
CTE CTE NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
CZARNKOW BRO NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem rady nadzorczej.
ECHO ECH GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,85 zł na akcję.
ERBUD ERB GPW NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
INDATA IDT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.499.993 akcji zwykłych na okaziciela serii H1.
LUKARDI LUK NC NWZA ws. połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
MPLVERBUM VER NC Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PARTNER PRN NC NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
POLINW PIS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SKARBIEC SKH GPW NWZA ws. przeprowadzenia programu motywacyjnego, przyznania wynagrodzenia członkowi RN i in.
SPARKVC SPK NC NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
SYNTHOS SNS GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,53 zł na akcję.