Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 11 września 2019

BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
ENAP ENP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LOTOS LTS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
LUG LUG NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MOSTALZAB MSZ GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROMISE PRO NC Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SUMMALING SUL NC Dzień pierwszego notowania na NC 25.000 akcji serii H2 oraz 583.500 akcji serii J.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.