Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 lutego 2012

LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
CALATRAVA CTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
CALATRAVA CTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W.
CCENERGY CCE GPW NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN, powołania do RN, zmiany regulaminu RN, emisji obligacji oraz zmian w statucie.
DTP DTP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GEOTREKK GTK NC Debiut spółki na NC.
KREDYTB KRB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
NEWWORLDN NWN GPW Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SFINKS SFS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za 2011 rok.
Royal Bank of Scotland Group RBS.UK LSE Publikacja raportu za 2011 rok.
Target TGT.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za 2011 rok.