Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 września 2017

LOTOS LTS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
4MOBILITY 4MB NC Dzień pierwszego notowania na NC 97.273 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ABPL ABE GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DROZAPOL DPL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez panią Grażynę Rybkę oraz pana Wojciecha Rybkę.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ELQ ELQ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GPRE GPR GPW NWZA ws. udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji, powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego, powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego oraz przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady.
INVISTA INV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MOJ MOJ GPW NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
PAGED PGD GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mespila Investments Limited z 57,63 zł na 59 zł.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TELIANI TLV NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.