Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 9 grudnia 2014

LOTOS LTS GPW Przydział akcji serii D objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
CDRL CDL GPW Ostatni dzień notowań na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DEKPOL DEK GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy detalicznej.
FASTFIN FFI GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KINOPOL KPL GPW NWZA ws. połączenia Kino Polska TV S.A. i Kino Polska Program TV Sp. z o.o.
REDWOOD RWD GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
RYVU RVU GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
ZWG ZWG NC NWZA ws. połączenia ZWG S.A. z BUMECH S.A. oraz zmiany statutu.