Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 października 2015

SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AFHOL AFH NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALUMAST ALU NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EKOKOGEN EKG NC NWZA ws. emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji I.
FALCON FLG NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
FAM FAM GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HUTMEN HTM GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SUNEX SNX GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WINVEST WIS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.461.264 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LinkedIn Corporation LNKD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Royal Dutch Shell RDSA.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Total FP.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.