Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 marca 2015

SANPL SPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BNPPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CFI CFI GPW Początek notowań spółki INTAKUS (ITK) pod nazwą CFI (CFI), w związku ze zmianą firmy.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. m.in. udzielenia przez Zarząd informacji na temat: zobowiązań i wierzytelności spółki, statusu prac nad prospektem emisyjnym i realizacji projektu BlueBox oraz sytuacji kadrowej spółki.
CZARNKOW BRO NC Pierwszy dzień notowań na NC 4.608.475 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
GWARANT GWR NC Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
JANTAR JAN NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
LOTOS LTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
STALEXP STX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, rozszerzenia programu skupu akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.