Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 października 2013

DEMOLEN DEM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu.
EKOOZE EKE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu.
LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MILKILAND MLK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 euro na akcję.
NICOGAMES NGS NC Pierwszy dzień notowania na rynku NC 51.747.837 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PEGAS PGS GPW Wypłata dywidendy 1,05 euro na akcję.
SEVENET SEV NC Publikacja jednostkowego raportu za okres od 01.07.2012 do 30.06.2013.
STEMCELLS SCS NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 9 i 11 NWZ z 04.03.2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub ADR do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w USA lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w USA.
UBOATLINE UBT NC NWZA ws. zmian w statucie, uchylenia uchwał nr 24/2013 i 25/2013 ZWZ z dnia 26 czerwca 2013 r., wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B, zmian w składzie RN.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Seagate Technology STX.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.