Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 września 2017

DEVELIA DVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LOTOS LTS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.470 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
QUMAK QMK GPW NWZA ws. powołania członka RN.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.