Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 28 listopada 2012

LOTOS LTS GPW NWZA ws. zmiany w statucie.
AGROTON AGT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BORYSZEW BRS GPW NWZA ws. połączenia Boryszew SA ze spółką Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina SA, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
EZO EZO NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
JRHOLDING JRH NC Debiut spółki na NC.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrachunkowego 2012.
LZMO LZM NC NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN oraz utworzenia celowego funduszu rezerwowego, zwanego funduszem dywidendowym.
PROCHNIK PRC GPW NWZA ws. pokrycia części strat spółki z lat ubiegłych kwotą pochodzącą z zysku za rok 2011, obniżenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu i in.
SECOGROUP SWG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN.
WARIMPEX WXF GPW Publikacja raportu za I-III kwartał 2012 roku.
WASKO WAS GPW NWZA ws. zmiany w statucie.
WESTAISIC WES GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.