Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 30 października 2012

LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
8FORMULA 8FO NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ABPL ABE GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
ALFASTAR ALF NC NWZA ws. dalszego funkcjonowania spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
APLISENS APN GPW NWZA ws. połączenia spółek: APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana) i in.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. składu RN.
BAKALLAND BAK GPW Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
BIOMAXIMA BMX NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BLACKPOIN BPN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
HUBSTYLE HUB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KREZUS KZS GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
LIBERTY LTG NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
MBANK MBK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MGAMES MGS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MODECOM MOD NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
NOVINA NOV NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3, 4 i 5 NWZA z 25 września 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
PEGAS PGS GPW Wypłata dywidendy 1,05 euro na akcję.
POSITIVE POS NC NWZA ws. przyjęcia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji, harmonogramu likwidacji oraz planu finansowego likwidacji.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WIDOKEN WDK NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WINVEST WIS GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia liczby członków RN.
ZEPAK ZEP GPW Debiut spółki na GPW.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Ford F.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Imperial Brands IMT.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.