Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 lutego 2013

APATOR APT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GCINVEST GCI NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
GREMINWES GIW GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IAP IAP NC Debiut spółki na NC.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IPOPEMA IPE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 174.107 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KINOPOL KPL GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,50 zł na akcję.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wynagrodzenia członków RN, ustalenia nowej liczby członków RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za 2012 rok.
BAE Systems BA.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
H.J. Heinz HNZ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.