Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 sierpnia 2013

PZU PZU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 29,70 zł na akcję.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
IDMSA IDM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 323.245.403 akcji serii K.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KONSSTALI KST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
KREC KRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.083.000 akcji serii H i 67.000 akcji serii I.
OEM OEM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PLAZACNTR PLZ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
POLNORD PND GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii R i S1, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii S2, zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.