Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 26 maja 2011

APOLLO APC NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ARCTIC ATC GPW WZA
ARCUS ARC GPW WZA
ELZAB ELZ GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 3,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Comp SA.
ENELMED ENE GPW Zakończenie (do godz. 17:00) przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. Do godz. 15:00 budowanie księgi popytu.
GOLAB GOL NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INDATA IDT GPW NWZA ws. zmiany statutu.
KINOPOL KPL GPW Ostatni dzień obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PEGAS PGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PELION PEL GPW WZA
PJPMAKRUM PJP GPW WZA
SECOGROUP SWG GPW WZA
SFINKS SFS GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
STALPROFI STF GPW WZA
SZAR SZR NC NWZA ws. wyboru członka rady nadzorczej.
UNICREDIT UCG GPW Wypłata dywidendy 0,03 euro na akcję.
H.J. Heinz HNZ.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.