Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 czerwca 2012

ALKAL ALK NC Publikacja raportu za 2011 rok.
APLINTER NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ATONHT ATO NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BERLING BRG GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2011.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
CERABUD CER NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GLOBALTR GTR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
HARPER HRP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
INWAZJAPC IPC NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KINOPOL KPL GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
KME KME NC Debiut spółki na NC.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MAKORA MRA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MEDAPP MDA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MMCPL MMC NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MOL MOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 454,54 HUF na akcję.
QUERCUS QRS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
REDAN RDN GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
SLEEPZAG SLZ GPW WZA
SMTSOFT NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
SPC SPC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
TIM TIM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.