Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 grudnia 2014

ALIOR ALR GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BORUTA BRU NC NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
DCD DCD NC Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
GRODNO GRN GPW Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych.
IFSA IFR GPW NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, uchylenia uchwały nr 6 WZA z dnia 29.10.2014 r., zmiany uchwał numer 4 i 5 WZA z dnia 30.07.2014 r. oraz zmiany statutu.
LASERMED LSR NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. m.in. powołania członka RN.
TRITON TRI GPW Scalenie akcji w stosunku 4:1.