Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 czerwca 2014

2CPARTNER 2CP NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ARTNEWS ATN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BGSENERGY BGS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
CASPAR CSR GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ELEKTROTI ELT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
FASTFIN FFI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IFSA IFR GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KERDOS KRS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEGASONIC MGA NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PCCROKITA PCR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów indywidualnych.
PROCAD PRD GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
RCUNION RCU NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SELENAFM SEL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VERBICOM VRB NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.004.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WODKAN WOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.