Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 maja 2012

ALUMAST ALU NC Publikacja raportu za 2011 rok.
CENTKLIMA CKL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lindab A.B.
CERABUD CER NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
ERNE ERN NC Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EUROTEL ETL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GREENTECH GRT NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków RN, zmiany statutu.
IFSA IFR GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MAKARONPL MAK GPW WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o., powołania RN V kadencji, ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
POLNA PLA GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości, uchylenia uchwały nr 6 NWZA z 11 stycznia 2012 dot. zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego, zmian w składzie RN.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
Cable and Wireless CW.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
Campbell Soup CPB.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Lowe's LOW.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.