Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 12 lipca 2017

ALTUS ALI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
EKOBOX EBX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
EONET EON NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
FEMTECH FEM NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
HORTICO HOR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IFSA IFR GPW NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
INTERNITY INT NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KGL KGL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
MAKOLAB MLB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
NESTMEDIC NST NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.125.000 akcji serii A oraz 703.834 akcji serii B.
NESTMEDIC NST NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji spółki.
NEXITY NXG GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PLAY PLY GPW Zakończenie drugiego okresu przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych w stosunku do których nie zostanie zastosowany przydział preferencyjny oraz od uprawnionych pracowników.
POLCOLORIT GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
POLNA PLA GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 19,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Zbigniewa Jakubasa.
PROACTA PAC NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 198.000 akcji serii A1, 2.000 akcji serii A2, 400.000 akcji serii B, 600.000 akcji serii C oraz 140.000 akcji serii D.
SEKA SEA NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Macieja Sekundę oraz pana Michała Sekundę.
SILVANO SFG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 euro na akcję.
STANUSCH STT NC Dzień wykupu akcji spółki przez Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa po cenie 3,50 zł za akcję.
VANTAGE VTG GPW NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych spółki, przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych i kosztów ich nabycia oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.