Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 października 2014

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
AITON AIT NC NWZA ws. korekty sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010 i 2011, pokrycia straty, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EUROTEL ETL GPW NWZA ws. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2013.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
JHMDEV JHM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.487.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.