Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 kwietnia 2015

ASSECOSLO ACS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 euro na akcję.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
COLUMBUS CLC GPW NWZA ws. zmiany siedziby, wyrażenia zgody na zbycie akcji oraz zmian w składzie RN.
IDMSA IDM GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IGORIA IGT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz zmian w składzie RN.
INDATA IDT GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G.
KME KME NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MOLMEDICA MLD NC Początek notowań spółki MOSTALWRO (MWO) pod nazwą MOLMEDICA (MLD), w związku ze zmianą firmy.
NTVSA NTV NC NWZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
OPTIGIS OPI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
Alcoa AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.