Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 marca 2015

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 187.744 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ELQ ELQ NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
FLUID FLD NC Pierwszy dzień notowań na NC 13.232.410 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.463.630 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IDEABANK IDA GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów indywidualnych.
IDMSA IDM GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
LUDUS LUD NC NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, zmiany uchwał nr 20 i 21 XXI WZA z 14.03.2008 r., zmiany uchwał nr 2 i 3 XVI WZA z 27.10.2008 r. oraz zmiany statutu.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
MONNARI MON GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 WZA z 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą nr 2 WZA z 20 sierpnia 2013 r.
ORGANIC ORG NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PEMANAGER PEM GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PRESTO PST NC NWZA ws. emisji obligacji serii B.
SESCOM SES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.